Пет., 30/09/2022 - 12:24

Severní část stezky začíná na odbočce lesní cesty ze stávající modré turistické značky. Toto místo je vzdáleno 2,4 km od obecního úřadu v Olšanech a 2,9 km od turistického rozcestí Luleč-bus, odbočka. Po lesní cestě vedoucí k severu se po necelých 0,8 km bez problémů dostanete k bývalému lomu Manzurská skála. Dál už je cesta prozatím komplikovanější. Potok Luštínek není vhodné přecházet hned u Manzurské skály, neboť v tomto místě je to poněkud obtížné. Daleko vhodnější je jít ještě asi 20 metrů dál po cestě a teprve pak odbočit vpravo a schůdnějším terénem ve vzrostlém smrkovém lese sejít k potoku, který lze v tomto místě i za vyššího vodního stavu pohodlně přejít po kamenech. Přibližně 30 metrů za potokem je málo používaná lesní cesta, po které se dejte vpravo. Po chvilce vystoupáte na zřetelnou cestu a po ní pokračujte vlevo přes vrchol Ostatečné hory. Zkratku k lomu Smutná skála před jejím vyznačením nejspíše nenajdete, a proto doporučujeme dojít po cestě až k asfaltové cestě. Z rozcestí se dejte vpravo a po 0,4 km dojdete k další křižovatce cest. Cesta vpravo vás po 0,3 km přivede ke Smutné skále, cesta vlevo po 1,7 km k turistickému rozcestí v Pístovicích. Oba tyto úseky budou součástí Stezky moravské droby a mapce jsou tedy vyznačeny žlutou barvou. Celková délka popsané trasy měří 4 km.